Med livet som insats

 
 
 (Med tillåtelse att berätta)
 
Han skulle mördas för sin tro.
Men de dödade hans bror istället. 
 
Flykt med faniljen till fots från Kongo till Uganda.
Sedan så småningom Sverige. 
 
Pastor i sitt hemlandet - Swahili-Tolk på Lappis. 
 
 
 

Kommentera här: