Stark i nyporna

 
Timmermannen försökte kasta sten på mig! 
Men missade.
 
Hemma hette han Timmerkusen.
Den är brun med mörka fläckar och tvärband. 
Cirka 12 till 20 millimeter lång.
Timmermannen har långa antenner och dess larver lever under barken på döda tallar. 
 
En gång klängde en Timmerkus på vindrutetorkaren
på Chevrolet Impalan i 25 km till Lycksele.
Där den tillbringade resten av livet.  
 

Kommentera här: