KontaktAnnons

 
 
Gud vill ha tid med Dig!
Det är viktigare än att Du gör goda gärningar
och går i kyrkan.
 
Gud önskar träffa Dig privat
i Din kammare, på promenaden, uppe på berget eller i "öde trakter".
 
Där kan Du hämta Styrka
så Du blir förvånad över Din frimodighet.
 
Där kan Du få råd som leder Dig på bästa vägar i Livet
och som så småningom leder Dig till Det Eviga Livet!
 
Gud är tillgänglig dygnet runt i alla dagar
till tidens slut.
 
Det är Du som behöver boka in tid...

Kommentera här: