O Store Gud

                                                                                                      Lillmats i den vita kepsen med Åke Dragspelare
Musik o sång vid Sonfjällets fot.
Året var 1992 när Musikcaféet blev en del av mitt liv.
 
I Härjedalen besökte vi 28 byar
och hade ganska precis 100 Musikcaféer de två första åren.
 
I Lycksele kommun har vi besökt 50 olika lokaler
och allsjungit, kaffedruckit o delat informationen om Jesus.
 
Som fisken i vattnet
har jag känt mig...
 
 

Kommentera här: