0 Läs mer >>
En maskin
att linda upp garn med.
 
Eller ett talesätt 
för att "fara runt som ett Härvelkors".
 
Ett enklare sätt
är att använda tumgreppet och armbågen som ståndpunkter.
 
Bättre att vara en Spinnrock,
lung och harmonisk-
Än fara runt som ett hä

Härvelkors

0 Läs mer >>
 
Mycket är ofta bra.
För mycket är mindre bra. 
 
Målet är lämpligt mycket. 
Är vi inte där strävar vi åt det hållet. 
 
Bättre kan det alltid bli.
Om vi har tid att vänta. 
 
Medan vi väntar ,
kan vi ta ett steg i rätt riktning. 
 
Vilket är Ditt nästa steg?
 

Fullt upp

0 Läs mer >>
 
Snart framme vid målet, 
var man vid höjden där hembyn kunde ses.
 
Vägen hade varit lång 
och nu såg man målet. 
 
Ge inte upp!
På en lång väntan,
är Du alltid närmare än förrut.
 
Det är tyngst just innan genombrottet. 
Upploppet är inte långt, 
men ofta krävande, 
då krafterna börjar ta slut.
 
När Du nått målet,
väntar en återhämtande vila.
Och en tillfredsställande känsla 
att ha genomfört det Du siktade på 

"Hemhobben"

0 Läs mer >>
 
Björnloka.
Är en giftig och vacker  växt.
Torr o frostig, ofarlig och vacker m snökristaller.
 
Helg med Barnen i Stora Holmträsk. 
Är alldeles underbart och krävande. 
 
Ta vara på både relationer och
en minnesbild från Guds skapelse.
 
 

Tillvaratagande

0 Läs mer >>
 
 
 
Gemenskap med Barnen,
var mer värt än materiella fynd,
under veckan som gått. 
 
Secondhand-fynd,
kan vara värdefullare än nya prylar. 
(Bilden ovan)
 
Fynd kan vara att finna vila för själen. 
Frid i anden... Joh.14.27
 

Veckans fynd

0 Läs mer >>
 
Samtal om Livet 
med Lillasyster Karin o Jan,
under lördag - söndag. 
 
Gemenskap i Livet, 
med De Stora Familjen Församlingen, 
i Gudstjänst och i vårt nya Vardagsrum. 
 
Dela Livet,
med mina barn, 
då vi grillade korv vid Långtjärn, Tannen.
 
Tacksam för vad jag har,
och kan göra det bästa av. 
 

Tillhörighet

0 Läs mer >>
 
Återvinning av energi. 
Har ingen tänkt på att koppla en generator på motionscykeln? Så att den laddar tex ett batteri!
 
Dubbel vinst.
Du får motion, och Elektricitet på köpet. 
 
På det andliga planet, kan vi läsa vad Paulus skriver:
"Hämta nu styrka hos Gud, av Hans oerhörda kraft.
Samma som Han lät verka i Jesus när Han uppväckte honom från de döda"   Ef.6:10, 1:19
 
 

Uppfinningstips

0 Läs mer >>
 ett ögonblick i sänder 
Varför inte göra det bästa av varje dag!?
Dagarna innehåller fröjd o smärta, möda och behag.
 
Glad och nöjd
över att ha bjudit den ensamme mannen i samma trappuppgång på kaffe, säger hon:
"Detta var det bästa jag gjort idag"
 
Margareta och jag knäppte våra händer till bön,
innan vi sa hejdå ...
 
 
 
 

Blott en dag

0 Läs mer >>
 
Samlar Du "skatter"
i garderober o skåp, i förråd o lador.
Sparar Du på allt som möjligtvis kan komma till användning aldrig!
 
Den som spar han har,
mycket som han inte behöver. 
 
Bättre att spara i Hjärtat, 
händelser och personer som Du har glädje av. 
 
"Där Din skatt är kommer Ditt Hjärta att vara"
 

Vad har Du i ladan?

0 Läs mer >>
 
Ett Ljust minne
kan uppväga en gråmulen dag.
 
Det finns positiva saker 
att hitta även när själen har en mindre bra dag. 
 
Den som söker, han finner.
Matt.7:7

Gråmulet men ljust

0 Läs mer >>
 

Gråmulet men ljust

0 Läs mer >>
 
På Ditt Hjärtas dörr sitter handtaget på insidan!
Det vill säga; Du bestämmer vad som Du släpper in i Ditt liv.
På gott och ont. 
Börjar Du samla frimärken, kan Du hamna i klistret. 
Släpper Du in den som har det svårt, kan Du hjälpa o rädda en medmänniska. Osv.........
 
Släpper Du in Jesus, 
kommer Han att dela Ditt liv. Upp.3:20
 
Tar Du emot Honom,
får du rätten att vara Guds barn. Joh.1:12 
 

Vad öppnar Du för ?