Se det bästa

 
Får jag be om en tjänst?
Notera det BÄSTA hos de människor Du möter idag o imorgon. 
 
Det kan förändra Din syn
på hur de egentligen är. 
Åt ett positivt håll.
 
Världen vore mycket bättre om vi kunde tänka så.
Låt oss starta en god epedemi.
 
Eller som Jesus säger:
Älska din nästa som dig själv. Rom.13:9f.

Kommentera här: