Ogrejdigt*

 
 
Ibland kan det bli rörigt*,
i det ostädade rummet,
bland alla viktiga papper, 
i den knagliga ekonomin 
eller i relationer med andra personer. 
 
Men med uthållighet 
kan man reda ut det  mesta. 
 
Eller som den norske fiskaren sa,
efter att ha jobbat med det trassliga nätet i en halvtimme: Man må ha tålamod Gutt!
 
Uthållighet är vad ni behöver 
för att kunna göra Guds vilja 
och få vad Han har lovat. 
                    Bibeln Heb.10:36
 
 

Kommentera här: