Arbetsgemenskap

 

Allt är möjligt för den som tror.
Min Son tror och jag är Snickaren. 
 
Tillsammans bygger vi något nytt.
Skapar ett unikt instrument, 
av det som ingenting var.
 
Vi upplever arbetsgemenskap.
Far och Son.
 
Min Himmelske Far och jag,
delar en vardaglig gemenskap. 
Han skapar och jag får vara Hans redskap!
 

Kommentera här: