Del-aktighet

 
Kyckling
är en av Barnens favoriter.
 
Att få dela middag med dom
är för mig större än maten.
 
Då förstår jag djupet
i det vi kallar Nattvarden,
eller Brödsbrytelsen.
 
De hade delat livet,
och var en del av varandra.
 
 I Nattvarden tar vi emot Jesus 
- och delar Livet med Honom. 

Kommentera här: