Vad bär Du på

 
 
Nutidens Laptop-väska,
hette förut Portfölj.
 
Attacheväska,
blev det moderna namnet.
 
Väska för viktiga papper, 
"En portfölj är egentligen bara ett samlingsnamn för sina investeringar".
 
Vårt Minne har gjort investeringar, 
och där förvarar vi det som kännts viktigt.
 
Vad har Du i Din "Portfölj" ?

Kommentera här: