After work

 
Att ta tillvara varje lägligt tillfälle. 
Innan myggen kommer. 
 
Skogspannekaffe I Skoteroverall.
 
Vederkvickelse för Ande, Själ o Kropp.
 
Och på toppen av det,
ett förtroligt samtal med Gud.
 
 
 
 
 
 
 

Kommentera här: